SF1265 - Produkt - Andreu World
Sofa 2-Sitzer, Sitz und Rücken gepolstert, 4-Fussgestell aus massiver Buche.
Lower base width Width Seat height Arm height Back height Height Width Height Max. length Lower base diameter Diameter Upper base diameter Extending length Max. width Thickness Inner width Lower base length Length Max. diameter Depth Upper base width Upper base length Inner height Inner length
SF1265 mm. 0 0 420 575 675 0 1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0
Zoll 0 0 16,5 22,75 26,5 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,5 0 0 0 0
loading
loading
 • Weiße Bezugsmaterialien
 • L1
  Leder
 • L2
  Kemleder
 • Sandfarbene Bezugsmaterialien
 • Braune Bezugsmaterialien
 • L3
  Leder
 • Gelbe Bezugsmaterialien
 • Rote Bezugsmaterialien
 • Grüne Bezugsmaterialien
 • Blaue Bezugsmaterialien
 • Schwarze Bezugsmaterialien

Andreu World graded in fabrics

  Jacquard One<br/>1778<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1779<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1780<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1723<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1726<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1727<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1714<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1715<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1716<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1717<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1718<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1721<br/>Cat.1;Jacquard One<br/>1722<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1749<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1750<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1751<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1752<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1950<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1951<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1952<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1953<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1954<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1955<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1740<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1741<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1742<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1743<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1744<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1745<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1746<br/>Cat.1;Jacquard Three<br/>1747<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1500<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1501<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1502<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1503<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1504<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1505<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1507<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1508<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1510<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1511<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1512<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1514<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1515<br/>Cat.1;Softfibra<br/>1516<br/>Cat.1;Jacquard Two<br/>1956<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1959<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1961<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1962<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1964<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1965<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1966<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1968<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1969<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1732<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1700<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1702<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1704<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1705<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1707<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1709<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1712<br/>Cat.2;Jacquard Two<br/>1713<br/>Cat.2;Loom One<br/>I003<br/>Cat.2;Loom One<br/>I004<br/>Cat.2;Loom One<br/>I005<br/>Cat.2;Loom One<br/>I006<br/>Cat.2;Loom One<br/>I007<br/>Cat.2;Loom One<br/>I008<br/>Cat.2;Loom One<br/>I009<br/>Cat.2;Loom One<br/>I010<br/>Cat.2;Loom One<br/>I011<br/>Cat.2;Loom One<br/>I012<br/>Cat.2;Loom One<br/>I013<br/>Cat.2;Loom One<br/>I014<br/>Cat.2;Loom One<br/>I015<br/>Cat.2;Loom One<br/>I001<br/>Cat.2;Loom One<br/>I002<br/>Cat.2;Jacquard Four<br/>2260<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2263<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2282<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2283<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2284<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2285<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2286<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2287<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2288<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2289<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2251<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2253<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2256<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2257<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2293<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2294<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2295<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2296<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2297<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2298<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2290<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2291<br/>Cat.3;Jacquard Four<br/>2292<br/>Cat.3;Loom Two<br/>I057<br/>Cat.3;Loom Two<br/>I058<br/>Cat.3;Loom Two<br/>I059<br/>Cat.3;Loom Two<br/>I060<br/>Cat.3;Loom Two<br/>I061<br/>Cat.3;Loom Two<br/>I062<br/>Cat.3;Loom Two<br/>I063<br/>Cat.3;Loom Two<br/>I064<br/>Cat.3;Loom Two<br/>I065<br/>Cat.3;Loom Two<br/>I066<br/>Cat.3;Loom Two<br/>I067<br/>Cat.3;Medley<br/>7050<br/>Cat.3;Medley<br/>7051<br/>Cat.3;Medley<br/>7052<br/>Cat.3;Medley<br/>7053<br/>Cat.3;Medley<br/>7054<br/>Cat.3;Medley<br/>7055<br/>Cat.3;Medley<br/>7056<br/>Cat.3;Medley<br/>7057<br/>Cat.3;Medley<br/>7058<br/>Cat.3;Medley<br/>7059<br/>Cat.3;Medley<br/>7060<br/>Cat.3;Medley<br/>7061<br/>Cat.3;Medley<br/>7062<br/>Cat.3;Medley<br/>7063<br/>Cat.3;Medley<br/>7064<br/>Cat.3;Medley<br/>7065<br/>Cat.3;Medley<br/>7066<br/>Cat.3;Medley<br/>7067<br/>Cat.3;Medley<br/>7068<br/>Cat.3;Medley<br/>7069<br/>Cat.3;Medley<br/>7070<br/>Cat.3;Medley<br/>7083<br/>Cat.3;Medley<br/>7084<br/>Cat.3;Medley<br/>7085<br/>Cat.3;Medley<br/>7086<br/>Cat.3;Medley<br/>7071<br/>Cat.3;Medley<br/>7072<br/>Cat.3;Medley<br/>7073<br/>Cat.3;Medley<br/>7074<br/>Cat.3;Medley<br/>7075<br/>Cat.3;Medley<br/>7076<br/>Cat.3;Medley<br/>7077<br/>Cat.3;Medley<br/>7078<br/>Cat.3;Medley<br/>7079<br/>Cat.3;Medley<br/>7080<br/>Cat.3;Medley<br/>7081<br/>Cat.3;Medley<br/>7082<br/>Cat.3;Cura<br/>8247<br/>Cat.4;Cura<br/>8248<br/>Cat.4;Cura<br/>8249<br/>Cat.4;Cura<br/>8250<br/>Cat.4;Cura<br/>8251<br/>Cat.4;Cura<br/>8252<br/>Cat.4;Cura<br/>8253<br/>Cat.4;Cura<br/>8254<br/>Cat.4;Cura<br/>8255<br/>Cat.4;Cura<br/>8256<br/>Cat.4;Cura<br/>8257<br/>Cat.4;Cura<br/>8258<br/>Cat.4;Cura<br/>8259<br/>Cat.4;Cura<br/>8260<br/>Cat.4;Cura<br/>8261<br/>Cat.4;Cura<br/>8262<br/>Cat.4;Cura<br/>8263<br/>Cat.4;Cura<br/>8264<br/>Cat.4;Cura<br/>8265<br/>Cat.4;Cura<br/>8266<br/>Cat.4;Cura<br/>8267<br/>Cat.4;Cura<br/>8268<br/>Cat.4;Cura<br/>8269<br/>Cat.4;Cura<br/>8270<br/>Cat.4;Cura<br/>8271<br/>Cat.4;Cura<br/>8272<br/>Cat.4;Cura<br/>8273<br/>Cat.4;Cura<br/>8274<br/>Cat.4;Cura<br/>8275<br/>Cat.4;Cura<br/>8276<br/>Cat.4;Cura<br/>8277<br/>Cat.4;Cura<br/>8278<br/>Cat.4;Cura<br/>8279<br/>Cat.4;Cura<br/>8281<br/>Cat.4;Cura<br/>8282<br/>Cat.4;Cura<br/>7552<br/>Cat.4;File<br/>I022<br/>Cat.4;File<br/>I023<br/>Cat.4;File<br/>I032<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2268<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2271<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2272<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2275<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2278<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2344<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2345<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2346<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2347<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2348<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2349<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2350<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2351<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2352<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2353<br/>Cat.4;Jacquard Four Special<br/>2354<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I037<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I038<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I039<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I040<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I041<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I043<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I044<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I045<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I046<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I048<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I049<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I050<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I051<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I052<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I053<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I054<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I055<br/>Cat.4;Loom Four<br/>I056<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I024<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I025<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I026<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I027<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I028<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I029<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I030<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I031<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I033<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I034<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I035<br/>Cat.4;Loom Three<br/>I036<br/>Cat.4;Note<br/>I042<br/>Cat.4;Note<br/>I047<br/>Cat.4;Chili<br/>8244<br/>Cat.5;Chili<br/>8245<br/>Cat.5;Chili<br/>8246<br/>Cat.5;Chili<br/>7470<br/>Cat.5;Chili<br/>7471<br/>Cat.5;Chili<br/>7472<br/>Cat.5;Chili<br/>7473<br/>Cat.5;Chili<br/>7474<br/>Cat.5;Chili<br/>7475<br/>Cat.5;Chili<br/>7478<br/>Cat.5;Chili<br/>7479<br/>Cat.5;Chili<br/>7480<br/>Cat.5;Chili<br/>7481<br/>Cat.5;Chili<br/>7482<br/>Cat.5;Chili<br/>7483<br/>Cat.5;Chili<br/>7484<br/>Cat.5;Chili<br/>7485<br/>Cat.5;Chili<br/>7487<br/>Cat.5;Chili<br/>7497<br/>Cat.5;Chili<br/>7499<br/>Cat.5;Chili<br/>7500<br/>Cat.5;Chili<br/>7501<br/>Cat.5;Chili<br/>7502<br/>Cat.5;Chili<br/>8216<br/>Cat.5;Chili<br/>8218<br/>Cat.5;Chili<br/>8219<br/>Cat.5;Chili<br/>8220<br/>Cat.5;Chili<br/>8221<br/>Cat.5;Chili<br/>8222<br/>Cat.5;Chili<br/>8223<br/>Cat.5;Chili<br/>8224<br/>Cat.5;Chili<br/>8225<br/>Cat.5;Chili<br/>8226<br/>Cat.5;Chili<br/>8228<br/>Cat.5;Chili<br/>8233<br/>Cat.5;Chili<br/>8234<br/>Cat.5;Chili<br/>8235<br/>Cat.5;Chili<br/>8236<br/>Cat.5;Chili<br/>8237<br/>Cat.5;Chili<br/>8238<br/>Cat.5;Chili<br/>8239<br/>Cat.5;Chili<br/>8240<br/>Cat.5;Chili<br/>8241<br/>Cat.5;Chili<br/>8242<br/>Cat.5;Chili<br/>8243<br/>Cat.5;Chili<br/>7476<br/>Cat.5;Chili<br/>7477<br/>Cat.5;Noma<br/>8341<br/>Cat.5;Noma<br/>8342<br/>Cat.5;Noma<br/>8343<br/>Cat.5;Noma<br/>8344<br/>Cat.5;Noma<br/>8345<br/>Cat.5;Noma<br/>8346<br/>Cat.5;Noma<br/>8347<br/>Cat.5;Noma<br/>8348<br/>Cat.5;Noma<br/>8349<br/>Cat.5;Noma<br/>8350<br/>Cat.5;Noma<br/>8351<br/>Cat.5;Noma<br/>8352<br/>Cat.5;Noma<br/>8353<br/>Cat.5;Noma<br/>8354<br/>Cat.5;Noma<br/>8355<br/>Cat.5;Noma<br/>8356<br/>Cat.5;Noma<br/>8357<br/>Cat.5;Noma<br/>8358<br/>Cat.5;Noma<br/>8359<br/>Cat.5;Noma<br/>8360<br/>Cat.5;Noma<br/>8361<br/>Cat.5;Noma<br/>8362<br/>Cat.5;Noma<br/>8363<br/>Cat.5;Noma<br/>8364<br/>Cat.5;Noma<br/>8365<br/>Cat.5;Noma<br/>8366<br/>Cat.5;Noma<br/>8367<br/>Cat.5;Noma<br/>8368<br/>Cat.5;Noma<br/>8369<br/>Cat.5;Noma<br/>8370<br/>Cat.5;Step<br/>7112<br/>Cat.5;Step<br/>7113<br/>Cat.5;Step<br/>7114<br/>Cat.5;Step<br/>7115<br/>Cat.5;Step<br/>7116<br/>Cat.5;Step<br/>7117<br/>Cat.5;Step<br/>7118<br/>Cat.5;Step<br/>7119<br/>Cat.5;Step<br/>7120<br/>Cat.5;Step<br/>7121<br/>Cat.5;Step<br/>7122<br/>Cat.5;Step<br/>7123<br/>Cat.5;Step<br/>7124<br/>Cat.5;Step<br/>7125<br/>Cat.5;Step<br/>7126<br/>Cat.5;Step<br/>7127<br/>Cat.5;Step<br/>7128<br/>Cat.5;Step<br/>7129<br/>Cat.5;Step<br/>7130<br/>Cat.5;Step<br/>7131<br/>Cat.5;Step<br/>7132<br/>Cat.5;Step<br/>7133<br/>Cat.5;Step<br/>7134<br/>Cat.5;Step<br/>7135<br/>Cat.5;Step<br/>7136<br/>Cat.5;Step<br/>7137<br/>Cat.5;Step<br/>7138<br/>Cat.5;Step<br/>7139<br/>Cat.5;Step<br/>7140<br/>Cat.5;Step<br/>7141<br/>Cat.5;Step<br/>7142<br/>Cat.5;Step<br/>7143<br/>Cat.5;Step<br/>7087<br/>Cat.5;Step<br/>7088<br/>Cat.5;Step<br/>7089<br/>Cat.5;Step<br/>7090<br/>Cat.5;Step<br/>7091<br/>Cat.5;Step<br/>7092<br/>Cat.5;Step<br/>7093<br/>Cat.5;Step<br/>7094<br/>Cat.5;Step<br/>7095<br/>Cat.5;Step<br/>7096<br/>Cat.5;Step<br/>7097<br/>Cat.5;Step<br/>7098<br/>Cat.5;Step<br/>7099<br/>Cat.5;Step<br/>7100<br/>Cat.5;Step<br/>7101<br/>Cat.5;Step<br/>7102<br/>Cat.5;Step<br/>7103<br/>Cat.5;Step<br/>7104<br/>Cat.5;Step<br/>7105<br/>Cat.5;Step<br/>7106<br/>Cat.5;Step<br/>7107<br/>Cat.5;Step<br/>7108<br/>Cat.5;Step<br/>7109<br/>Cat.5;Step<br/>7110<br/>Cat.5;Step<br/>7111<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7144<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7145<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7146<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7147<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7148<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7149<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7150<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7151<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7152<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7190<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7191<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7192<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7193<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7153<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7154<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7155<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7156<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7157<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7158<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7159<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7160<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7161<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7162<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7163<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7164<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7165<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7166<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7167<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7168<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7169<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7170<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7171<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7172<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7173<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7174<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7175<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7176<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7177<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7178<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7179<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7180<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7181<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7182<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7183<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7184<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7185<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7186<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7187<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7188<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7189<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7194<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7195<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7196<br/>Cat.5;Step Melange<br/>7197<br/>Cat.5;Go Check<br/>7235<br/>Cat.6;Go Check<br/>7236<br/>Cat.6;Go Check<br/>7237<br/>Cat.6;Go Check<br/>7238<br/>Cat.6;Go Check<br/>7239<br/>Cat.6;Go Check<br/>7240<br/>Cat.6;Go Check<br/>7241<br/>Cat.6;Go Check<br/>7242<br/>Cat.6;Go Check<br/>7243<br/>Cat.6;Go Check<br/>7244<br/>Cat.6;Go Check<br/>7245<br/>Cat.6;Go Check<br/>7246<br/>Cat.6;Go Check<br/>7247<br/>Cat.6;Go Check<br/>7248<br/>Cat.6;Go Check<br/>7249<br/>Cat.6;Go Check<br/>7250<br/>Cat.6;Go Check<br/>7251<br/>Cat.6;Go Check<br/>7252<br/>Cat.6;Go Check<br/>7253<br/>Cat.6;Go Check<br/>7254<br/>Cat.6;Go Check<br/>7255<br/>Cat.6;Go Check<br/>7256<br/>Cat.6;Go Check<br/>7257<br/>Cat.6;Go Check<br/>7258<br/>Cat.6;Go Check<br/>7259<br/>Cat.6;Go Check<br/>7260<br/>Cat.6;Go Check<br/>7261<br/>Cat.6;Go Check<br/>7262<br/>Cat.6;Go Check<br/>7263<br/>Cat.6;Go Check<br/>7264<br/>Cat.6;Go Check<br/>7265<br/>Cat.6;Go Check<br/>7266<br/>Cat.6;Go Check<br/>7232<br/>Cat.6;Go Check<br/>7233<br/>Cat.6;Go Check<br/>7234<br/>Cat.6;Go Check<br/>7227<br/>Cat.6;Go Check<br/>7228<br/>Cat.6;Go Check<br/>7229<br/>Cat.6;Go Check<br/>7230<br/>Cat.6;Go Check<br/>7231<br/>Cat.6;Loom Five<br/>I016<br/>Cat.6;Loom Five<br/>I017<br/>Cat.6;Loom Five<br/>I018<br/>Cat.6;Loom Five<br/>I019<br/>Cat.6;Loom Five<br/>I020<br/>Cat.6;Loom Five<br/>I021<br/>Cat.6;Swing<br/>7198<br/>Cat.6;Swing<br/>7199<br/>Cat.6;Swing<br/>7200<br/>Cat.6;Swing<br/>7201<br/>Cat.6;Swing<br/>7202<br/>Cat.6;Swing<br/>7203<br/>Cat.6;Swing<br/>7204<br/>Cat.6;Swing<br/>7205<br/>Cat.6;Swing<br/>7206<br/>Cat.6;Swing<br/>7207<br/>Cat.6;Swing<br/>7208<br/>Cat.6;Swing<br/>7209<br/>Cat.6;Swing<br/>7210<br/>Cat.6;Swing<br/>7211<br/>Cat.6;Swing<br/>7212<br/>Cat.6;Swing<br/>7213<br/>Cat.6;Swing<br/>7214<br/>Cat.6;Swing<br/>7215<br/>Cat.6;Swing<br/>7216<br/>Cat.6;Swing<br/>7217<br/>Cat.6;Swing<br/>7218<br/>Cat.6;Swing<br/>7219<br/>Cat.6;Swing<br/>7220<br/>Cat.6;Swing<br/>7221<br/>Cat.6;Swing<br/>7222<br/>Cat.6;Swing<br/>7223<br/>Cat.6;Swing<br/>7224<br/>Cat.6;Swing<br/>7225<br/>Cat.6;Swing<br/>7226<br/>Cat.6;Select<br/>8283<br/>Cat.7;Select<br/>8284<br/>Cat.7;Select<br/>8285<br/>Cat.7;Select<br/>8287<br/>Cat.7;Select<br/>8288<br/>Cat.7;Select<br/>8289<br/>Cat.7;Select<br/>8290<br/>Cat.7;Select<br/>8291<br/>Cat.7;Select<br/>8292<br/>Cat.7;Select<br/>8293<br/>Cat.7;Select<br/>8294<br/>Cat.7;Select<br/>8295<br/>Cat.7;Select<br/>8296<br/>Cat.7;Select<br/>8297<br/>Cat.7;Select<br/>8298<br/>Cat.7;Select<br/>8299<br/>Cat.7;Select<br/>8300<br/>Cat.7;Select<br/>8303<br/>Cat.7;Select<br/>8304<br/>Cat.7;Select<br/>8305<br/>Cat.7;Select<br/>8306<br/>Cat.7;Select<br/>8307<br/>Cat.7;Select<br/>8308<br/>Cat.7;Select<br/>8309<br/>Cat.7;Select<br/>8310<br/>Cat.7;Select<br/>8311<br/>Cat.7;Select<br/>8312<br/>Cat.7;Select<br/>8313<br/>Cat.7;Select<br/>8314<br/>Cat.7;Select<br/>8315<br/>Cat.7;Select<br/>8316<br/>Cat.7;Select<br/>8317<br/>Cat.7;Select<br/>8318<br/>Cat.7;Select<br/>8319<br/>Cat.7;Select<br/>8320<br/>Cat.7;Select<br/>8321<br/>Cat.7;Select<br/>8322<br/>Cat.7;Select<br/>8323<br/>Cat.7;Select<br/>8324<br/>Cat.7;Select<br/>8325<br/>Cat.7;Select<br/>8326<br/>Cat.7;Select<br/>8327<br/>Cat.7;Select<br/>8328<br/>Cat.7;Select<br/>8286<br/>Cat.7;Select<br/>8331<br/>Cat.7;Select<br/>8332<br/>Cat.7;Select<br/>8333<br/>Cat.7;Select<br/>8334<br/>Cat.7;Select<br/>8335<br/>Cat.7;Select<br/>8336<br/>Cat.7;Select<br/>8337<br/>Cat.7;Select<br/>8338<br/>Cat.7;Select<br/>8339<br/>Cat.7;Select<br/>8340<br/>Cat.7;Select<br/>8329<br/>Cat.7;Select<br/>8330<br/>Cat.7;Select<br/>7578<br/>Cat.7;Select<br/>7579<br/>Cat.7;Capture<br/>7267<br/>Cat.8;Capture<br/>7268<br/>Cat.8;Capture<br/>7269<br/>Cat.8;Capture<br/>7270<br/>Cat.8;Capture<br/>7271<br/>Cat.8;Capture<br/>7272<br/>Cat.8;Capture<br/>7273<br/>Cat.8;Capture<br/>7274<br/>Cat.8;Capture<br/>7275<br/>Cat.8;Capture<br/>7277<br/>Cat.8;Capture<br/>7278<br/>Cat.8;Capture<br/>7279<br/>Cat.8;Capture<br/>7280<br/>Cat.8;Capture<br/>7281<br/>Cat.8;Capture<br/>7282<br/>Cat.8;Capture<br/>7283<br/>Cat.8;Capture<br/>7284<br/>Cat.8;Capture<br/>7285<br/>Cat.8;Capture<br/>7286<br/>Cat.8;Capture<br/>7287<br/>Cat.8;Capture<br/>7288<br/>Cat.8;Capture<br/>7289<br/>Cat.8;Capture<br/>7290<br/>Cat.8;Capture<br/>7291<br/>Cat.8;Capture<br/>7440<br/>Cat.8;Capture<br/>7446<br/>Cat.8;Capture<br/>7447<br/>Cat.8;Capture<br/>7448<br/>Cat.8;Capture<br/>7449<br/>Cat.8;Capture<br/>7450<br/>Cat.8;Capture<br/>7451<br/>Cat.8;Capture<br/>7452<br/>Cat.8;Capture<br/>7453<br/>Cat.8;Capture<br/>7454<br/>Cat.8;Capture<br/>7455<br/>Cat.8;Capture<br/>7456<br/>Cat.8;Capture<br/>7457<br/>Cat.8;Capture<br/>7458<br/>Cat.8;Capture<br/>7459<br/>Cat.8;Capture<br/>7460<br/>Cat.8;Capture<br/>7461<br/>Cat.8;Capture<br/>7462<br/>Cat.8;Capture<br/>7463<br/>Cat.8;Capture<br/>7276<br/>Cat.8;Capture<br/>7276<br/>Cat.8;
  1778;1779;1780;1723;1726;1727;1714;1715;1716;1717;1718;1721;1722;1749;1750;1751;1752;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1507;1508;1510;1511;1512;1514;1515;1516;1956;1959;1961;1962;1964;1965;1966;1968;1969;1732;1700;1702;1704;1705;1707;1709;1712;1713;I003;I004;I005;I006;I007;I008;I009;I010;I011;I012;I013;I014;I015;I001;I002;2260;2263;2282;2283;2284;2285;2286;2287;2288;2289;2251;2253;2256;2257;2293;2294;2295;2296;2297;2298;2290;2291;2292;I057;I058;I059;I060;I061;I062;I063;I064;I065;I066;I067;7050;7051;7052;7053;7054;7055;7056;7057;7058;7059;7060;7061;7062;7063;7064;7065;7066;7067;7068;7069;7070;7083;7084;7085;7086;7071;7072;7073;7074;7075;7076;7077;7078;7079;7080;7081;7082;8247;8248;8249;8250;8251;8252;8253;8254;8255;8256;8257;8258;8259;8260;8261;8262;8263;8264;8265;8266;8267;8268;8269;8270;8271;8272;8273;8274;8275;8276;8277;8278;8279;8281;8282;7552;I022;I023;I032;2268;2271;2272;2275;2278;2344;2345;2346;2347;2348;2349;2350;2351;2352;2353;2354;I037;I038;I039;I040;I041;I043;I044;I045;I046;I048;I049;I050;I051;I052;I053;I054;I055;I056;I024;I025;I026;I027;I028;I029;I030;I031;I033;I034;I035;I036;I042;I047;8244;8245;8246;7470;7471;7472;7473;7474;7475;7478;7479;7480;7481;7482;7483;7484;7485;7487;7497;7499;7500;7501;7502;8216;8218;8219;8220;8221;8222;8223;8224;8225;8226;8228;8233;8234;8235;8236;8237;8238;8239;8240;8241;8242;8243;7476;7477;8341;8342;8343;8344;8345;8346;8347;8348;8349;8350;8351;8352;8353;8354;8355;8356;8357;8358;8359;8360;8361;8362;8363;8364;8365;8366;8367;8368;8369;8370;7112;7113;7114;7115;7116;7117;7118;7119;7120;7121;7122;7123;7124;7125;7126;7127;7128;7129;7130;7131;7132;7133;7134;7135;7136;7137;7138;7139;7140;7141;7142;7143;7087;7088;7089;7090;7091;7092;7093;7094;7095;7096;7097;7098;7099;7100;7101;7102;7103;7104;7105;7106;7107;7108;7109;7110;7111;7144;7145;7146;7147;7148;7149;7150;7151;7152;7190;7191;7192;7193;7153;7154;7155;7156;7157;7158;7159;7160;7161;7162;7163;7164;7165;7166;7167;7168;7169;7170;7171;7172;7173;7174;7175;7176;7177;7178;7179;7180;7181;7182;7183;7184;7185;7186;7187;7188;7189;7194;7195;7196;7197;7235;7236;7237;7238;7239;7240;7241;7242;7243;7244;7245;7246;7247;7248;7249;7250;7251;7252;7253;7254;7255;7256;7257;7258;7259;7260;7261;7262;7263;7264;7265;7266;7232;7233;7234;7227;7228;7229;7230;7231;I016;I017;I018;I019;I020;I021;7198;7199;7200;7201;7202;7203;7204;7205;7206;7207;7208;7209;7210;7211;7212;7213;7214;7215;7216;7217;7218;7219;7220;7221;7222;7223;7224;7225;7226;8283;8284;8285;8287;8288;8289;8290;8291;8292;8293;8294;8295;8296;8297;8298;8299;8300;8303;8304;8305;8306;8307;8308;8309;8310;8311;8312;8313;8314;8315;8316;8317;8318;8319;8320;8321;8322;8323;8324;8325;8326;8327;8328;8286;8331;8332;8333;8334;8335;8336;8337;8338;8339;8340;8329;8330;7578;7579;7267;7268;7269;7270;7271;7272;7273;7274;7275;7277;7278;7279;7280;7281;7282;7283;7284;7285;7286;7287;7288;7289;7290;7291;7440;7446;7447;7448;7449;7450;7451;7452;7453;7454;7455;7456;7457;7458;7459;7460;7461;7462;7463;7276

  Kvadrat graded in fabrics